Verbredingsgroep / Plusklas


In ons aanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas van onze stichting Floreant. De Plusklas in Dalfsen in gehuisvest op de BuitenSpiegel in Ankum. Leerlingen die de Plusklas bezoeken, doen dit één dagdeel per week.

Op school bieden we leerlingen extra en andere leerstof/en of activiteiten aan wanneer zij laten zien dit nodig te hebben. Dit geven wij onder andere vorm door de inzet van plusmaterialen in de groep en daarnaast hebben wij de verbredingsgroep op school. 
Leerlingen gaan dan samen op één moment in de week aan de slag met verdiepende en verrijkende leerstof/opdrachten onder begeleiding van de IB-er.

Aanmelding voor de Plusklas wordt altijd in overleg met ouders gedaan.
Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Plusklas, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.