Actieve ouders

Op allerlei manieren kan je als ouder actief zijn voor de school, via de activiteitencommissie, medezeggenschapsraad of incidenteel bij activiteiten van de klas of de school.

Van alle ouders verwachten we dat ze 1x Oud Papier ophalen, 1x meewerken met het Klussenteam en 1x komen schoonmaken. Dit is terug te vinden in jaarroosters.