Hieraan herken je onze school

Goed onderwijs

We maken gebruik van up-to-date en aantrekkelijke methodes, waarmee we passend onderwijs geven. We leggen een sterke basis in lezen, taal en rekenen en geven onderzoekend thematisch onderwijs, computervaardigheden en groen spelen een plek in ons programma.

Sociaal & sterk

Sociaal emotioneel leren doen we in elke groep met de KWINK lessen. We hebben hier dagelijks aandacht voor, want van elke situatie kan geleerd worden, in de klas en daarbuiten.

Op maat

We bieden onderwijs op maat met extra ondersteuning in de klas of daarbuiten, ook in samenwerking met de logopedist en fysiotherapeut op onze school. Uitdaging krijgen de leerlingen door onze Verbredingsgroep en Plusklas.

Betrokkenheid

De sfeer op onze school is gemoedelijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen en helpen elkaar. We zijn een kleine school en daardoor spelen kinderen, jong en oud, door en met elkaar. Ook onze ouders voelen zich betrokken bij de school en zetten hun beste beentje voor.

Peuterspeelzaal

Met een peuterspeelzaal in de school, maken we de overstap naar de basisschool een stuk kleiner. We werken nauw samen om een doorgaande lijn in de begeleiding van kinderen te garanderen.

Vso/bso

Vso/Bso is mogelijk in samenwerking met Partou.