Variagroep

In ons aanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. 'Leren door doen' is hierbij een van de mogelijkheden die wij als school bieden middels de Varia-groep. 

In onze Varia-groep staat ‘leren door doen’ centraal. Deze groep is gehuisvest in Dalfsen en is onderdeel van stichting Floreant. Leerlingen waarbij ‘het leren door te doen’ wenselijk is, naast het reguliere aanbod, komen hiervoor in aanmerking.

In de Variagroep gaan de leerlingen een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag met praktische opdrachten. Door middel van spelvormen, instructies en praktijkbezoeken wordt vorm gegeven aan de doe-activiteiten om zo te komen tot leren. Concreet gaat het bijvoorbeeld over opdrachten met betrekking tot: metaalbewerking, elektriciteit, houtbewerking, schilderen, fietsonderhoud, etc. 

Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan.
Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.