Hieraan herken je onze Kleutergroep

Goed onderwijs

We maken gebruik van de leerlijnen Jonge Kind om ons onderwijs in te richten. De leerlijnen helpen ons ook bij de observaties en extra ondersteuning die kinderen nodig hebben.

Logopedie

Logopediepraktijk Pluspunt werkt wekelijks in onze school. Er is veel contact over de behandeling die zoveel mogelijk wordt aangepast aan het thema in de klas.

Kleinschalig

Onze kleutergroep is overzichtelijk, rustig, gezellig en daardoor is er veel aandacht voor het individuele kind.

Erop uit

Onze kleuters gaan regelmatig op excursie. Bijvoorbeeld naar de boerderij of imker, de bakker of de bibliotheek. Samen met ouders maken wij de wereld zo een stukje groter.

Overgang

Samen met de peuterspeelzaal maken we de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk. We werken hierin actief samen met de leidster van onze eigen peutergroep.

Wennen

Heeft een kind nog geen ervaring met een groep of opvang, dan heeft het mogelijk meer tijd nodig om te wennen. We houden altijd korte lijntjes met u over de eerste tijd op school.

Wij hebben 2 kinderen in de onderbouw zitten en zijn erg tevreden over deze gezellige knusse dorpsschool. De sfeer, de kleinschaligheid en vooral ook hoe de kinderen van alle klassen zorg en taken naar elkaar toe hebben, zorgt dat iedereen elkaar kent en op een positieve manier met elkaar om gaat. Onze kinderen gaan elke dag met plezier naar school. - Stephanie
Onze beide dochters gaan met veel plezier naar school. Er wordt veel samengewerkt, ook met leerlingen uit andere groepen. Topondernemers is hun favoriet, hoewel.. open podium vinden ze ook wel heel leuk! - Jolanda
Alle leerkrachten en kinderen kennen elkaar en de saamhorigheid is voelbaar fijn op deze school. Elk kind krijgt de mogelijkheid om te stralen binnen zijn/haar eigen talenten en leerlijn. Een fijne school waar een positieve sfeer aanwezig is! - Carolien
Onze kinderen genieten van het samen spelen, chill-lezen en topondernemers. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Iedereen kent elkaar en ziet naar elkaar om! Wij als ouders ervaren een grote en positieve ouderbetrokkenheid! - Abida
De kleinere school zien wij als waardevol omdat de kinderen gezien worden en zichzelf mogen en kunnen zijn. Onze jongens gaan dan ook met plezier naar school. - Gerjan en & Truida Woelders