Gesprekken

We betrekken ouders en leerlingen actief bij het leren op school. In alle groepen vinden gesprekken plaats over de voortgang van de leerling. Vanaf groep 3 houden we drie KOM-gesprekken waarin we met kind, ouders en leerkracht kijken naar de doelen en aandachtspunten voor de komende maanden.