Hieraan herken je onze Peuterspeelzaal

Samenwerking

De leidster van de peuterspeelzaal en leerkracht van groep 1/2 hebben regelmatig contact over de inhoud van de lessen. Samen zorgen ze voor een fijne overgang naar groep 1.

Nieuwsgierig

Elke dag is hetzelfde, maar natuurlijk ook anders. Binnen een vaste structuur werken en spelen de kinderen aan gevarieerde thema's.

Vertrouwd

Bij een kleinschalige school hoort een overzichtelijke peuterspeelzaal. Ouders, kinderen en leidster kennen elkaar en spreken elkaar regelmatig.

Veilig & verantwoord

In een veilige omgeving ontwikkelt een kind optimaal. Daarom is er een vaste leidster en een vaste structuur in het dagritme en is de ruimte peuter-proof.