praktische info

Lestijden

maandag: 8.30 - 14.30 uur*
dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.15 uur
donderdag: 8.30 - 14.30 uur
vrijdag: 8.30 - 14.30 uur**

* groep 1 om 12.00 uur vrij
** groep 1-4 om 12.00 uur vrij

Vakantie / vrije dagen

Herfstvakantie 2021: 18 - 22 oktober
Kerstvakantie 2021: 27 december - 7 januari
Voorjaarsvakantie 2022: 21-25 februari
Goede vrijdag/pasen 2022: 15 april - 18 april
Meivakantie 2022: 25 april - 6 mei
Zomervakantie 2022: 15 juli - 26 augustus

Overige vrije dagen:
6 oktober, 24 december groep 1 t/m 4 vrij, 5 t/m 8 middag vrij, 10 november, 28 februari middag vrij, 23 maart, 2 juni 1 t/m 4 vrij, 3 juni

Extra verlof

Buiten de vakanties kan uw kind alleen in
zeer bijzondere gevallen extra verlof krijgen. Voor meer informatie over dit bijzonder
verlof en voor het downloaden van het aanvraagformulier kunt u hier klikken.

Overige afspraken

continurooster

We werken met een continurooster. Dat betekent dat leerlingen hun lunch meenemen en op school onder toezicht van de leerkracht op eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten. In de ochtend is ook een korte pauze waarbij de kinderen fruit kunnen eten en wat kunnen drinken.

huiswerk

Wij vinden dat kinderen thuis moeten spelen en ontspannen, daarom geven we pas huiswerk vanaf groep 5. Dat begint met slechts 1 kleine taak. In groep 8 krijgen kinderen iets meer huiswerk, ter voorbereiding op de middelbare school.

ICT

Voor alle kinderen vanaf groep 3 is er een Chromebook beschikbaar. Daarop werken de kinderen alleen als het nodig is, bijvoorbeeld bij Topontdekkers en rekenen. Op papier werken en in boeken lezen blijft belangrijk.

gesprekken

We betrekken ouders en leerlingen actief bij het leren op school. Vanaf groep 3 houden we drie KOM-gesprekken waarin we met kind, ouders en leerkracht kijken naar de doelen en aandachtspunten voor de komende maanden.

actieve ouders

Op allerlei manieren kan je als ouder actief zijn voor de school, via de activiteitencommissie, medezeggenschapsraad of incidenteel bij activiteiten van de klas of de school.

Van alle ouders verwachten we dat ze 1x Oud Papier ophalen, 1x meewerken met het Klussenteam en 1x komen schoonmaken. Dit is terug te vinden in jaarroosters.

vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Kim Poelhekke is beschikbaar bij vragen of situaties waar u zelf niet uitkomt met de leerkracht of school.

Aanmelding peuterspeelzaal

Met dit formulier kunt u een kind aanmelden bij Welluswijs, onze partner. U bent op maandag en woensdag ook welkom om eens te komen kijken.

Aanmelding basisschool

Met twee formulieren kunt u uw kind aanmelden. Een administratief formulier en een inhoudelijk intakeformulier. Als u het administratieve formulier heeft ingevuld sturen wij u zsm het intakeformulier.

Schoolplan

In het schoolplan 2019-2023 staan de doelen voor de komende planperiode. Zodra het schoolplan is vastgesteld wordt deze hier gepubliceerd.

Schoolgids

Per jaar is een schoolgids beschikbaar waar alle afspraken, regels en belangrijke overige informatie in is opgenomen.

Benieuwd naar onze school?

loop gerust eens binnen

of maak een afspraak!