Voor het eerst naar de basisschool?

Rond de derde verjaardag van uw kind breekt de tijd aan om u te oriënteren op de basisschool. Een belangrijke keuze waar wij u graag bij helpen. Op de volgende manieren krijgt u zicht op ons onderwijs en wat wij belangrijk vinden.

  • website;
  • introductieboekje;
  • schoolgids;
  • schoolplan waarin het beleid beschreven staat;
  • Open Dag basisscholen Lemelerveld (meestal in maart);
  • kleuterochtend.

Kom eens langs en proef de sfeer! Voor een gesprek met de directeur en een rondleiding adviseren wij u vooraf een afspraak te maken. Ook zonder afspraak bent u uiteraard van harte welkom en laten wij u graag zien wat we in huis hebben.

Stap voor stap kiezen voor een basisschool
1. Wanneer u overweegt om uw kind(eren) op De Regenboog wilt aanmelden, dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek. In dit eerste gesprek zal onze directeur Bertus Rietman u meer vertellen over de school. U krijgt natuurlijk ook gelegenheid om wat over uw kind te vertellen.

2. Als u vervolgens kiest voor De Regenboog dan ontvangt u van ons een intakeformulier waarop u de ontwikkeling van uw kind van 0 tot 4 beschrijft. Wij hebben deze informatie van u nodig om te kunnen inschatten of De Regenboog uw kind passend onderwijs kan bieden. Indien nodig gaat de directeur en/of IB-er met u in gesprek over uw kind, waarbij alle punten van het intakeformulier uitgebreider besproken worden.

3. Op basis van de verkregen informatie kunnen wij bepalen of wij uw kind wel of niet inschrijven. Als uw kind ingeschreven kan worden, ontvangt u van ons het inschrijfformulier, waarna de inschrijving definitief wordt.

4. Als wij constateren dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij in ons basisaanbod hebben, dan zullen we daar samen de nodige stappen in moeten zetten. Judith van Holland, onze IB-er, begeleidt dit traject en zal samen met u op zoek gaan naar passend onderwijs voor uw kind. Dit kan nog steeds op De Regenboog zijn, maar mogelijk ook op een andere school.

5. Rond de vierde verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging om een aantal dagen te komen wennen. De leerkracht brengt daarnaast een huisbezoek om kennis te maken en een aantal praktische zaken door te nemen . U ontvangt dan een informatief introductieboekje, waarin u alles nog eens rustig na kunt lezen.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.