Ouders

Wij willen het beste voor uw kind(eren). Wij werken graag met u samen om het onderwijs voor uw kind vorm te geven. Wij ervaren  de ouderbetrokkenheid op onze school als hoog: veel ouders dragen hun steentje bij.

Thuis oefenen
Wij zetten ons dagelijks in om uw kind op school zoveel mogelijk te leren op een manier die bij hem of haar past. Soms is de tijd op school te kort om een doel te bereiken. Dan roepen we uw hulp in om thuis te oefenen. Bijvoorbeeld:

  • letters, woorden en zinnen lezen;
  • tafels en sommen oefenen;
  • plaatsen van Nederland en daarbuiten leren;
  • vooraf doornemen van lesstof van rekenen of begrijpend lezen.

De leerkracht stemt met u af hoe we kunnen samenwerken. Spelenderwijs kunt u al veel bereiken. Tel met uw kind, zing liedjes, stimuleer creativiteit en ga bijvoorbeeld naar het bos. Benoem wat u ziet en hoe het werkt. Uw kind is nieuwsgierig!

Op school helpen
Zonder ouders kunnen wij veel feestelijke dagen niet organiseren: een buitenschoolse activiteit met de groep, een feestelijke verjaardag van de juf, het zomerfeest of de afsluiting van een project. Een team van enthousiaste ouders vormt samen met een teamlid de Activiteiten Commissie (AC). De AC organiseert de feesten op verzoek van school. Binnen onze school hebben we ook op andere terreinen helpende handen nodig. Met enige regelmaat doen wij succesvol een beroep op ouders/ verzorgers die helpen klussen, schilderen, begeleiden, oud papier ophalen etc. In de MR en de GMR hebben ook ouders/verzorgers zitting.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.