Waar zijn we goed in?

Samen geven we kleur aan ons onderwijs:

  • Op onze school heerst een goede sfeer, in de groepen en daarbuiten. Rekenen, taal- en leesbegrip vormt de kern van ons onderwijs. Burgerschap en omgaan met elkaar nemen daarnaast een zeer belangrijke plaats in;
  • Wij werken aan Passend Onderwijs;
  • We hebben veel ruimte in en rondom de school. Naast een schoolplein beschikken we over een uitdagend sport- en speelveld. Daar kunnen de kinderen zich naar hartelust uitleven, ontdekkingen doen en samen spelen en sporten;
  • De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een echt ‘samen’-gevoel. Ouders zijn welkome gesprekspartners. Wij hebben geen drempels. De inzet van ouders tijdens activiteiten wordt erg gewaardeerd;
  • We werken nauw samen met deskundigen: gedragsspecialisten, logopedisten, (fysio)therapeuten en kinderpsychologen, GGD. De intern begeleider heeft hierin een aansturende rol;
  • We werken dagelijks aan het welbevinden van kinderen zodat ze met plezier naar school gaan.

Op 20 april 2012 heeft de onderwijsinspecteur een bezoek gebracht aan onze school en hiervan een rapport gemaakt. Wij zijn er trots op dat we  goed op weg zijn.

 

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.