Identiteit

We zijn een open christelijke basisschool waar je, ook wanneer je anders over geloof en religie denkt, van harte welkom bent. We leren kinderen respectvol om te gaan met de ander. We verwachten van alle leerlingen dat ze deelnemen aan activiteiten die onze identiteit met zich meebrengt (zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en Schoolkerkdienst)

We zijn aangesloten bij de stichting Floreant, waartoe alle christelijke scholen uit de gemeente Dalfsen en Ommen behoren. Deze stichting vindt haar grondslag in de Bijbel. Respect, liefde en geduld voor anderen, dichtbij en ver weg staan hierin centraal. Dit vormt de inspiratie en richtlijn voor onderwijs en opvoeding op alle scholen.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.