Bestuur

Onze school maakt onderdeel uit van Floreant, de vereniging voor protestants christelijk onderwijs in het Vechtdal. Doel van de stichting  is het bieden van goed onderwijs vanuit de christelijke normen en waarden. Onderstaande basisscholen zijn aangesloten bij Floreant:

• De Regenboog, Lemelerveld
• Sjaloom, Ankum
• De Spiegel, Dalfsen
• Ds. Cazemier, Oudleusen (Jenaplanschool)
• A. Baron van Dedem, Emmen (Daltonschool)
• Ichthus, Lemele
• De Kardoen, Ommen
• Het Koloriet, Ommen
• De Triangel, Witharen
• CBS Hoogengraven (Daltonschool)

Floreant behartigt de belangen van het christelijk onderwijs binnen de gemeente Dalfsen en Ommen. Er wordt gebruikgemaakt van alle beschikbare kennis en deskundigheid op de verschillende scholen. Gemeenschappelijke zaken als personeel, huisvesting, materieel, e.d. worden centraal geregeld. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, dhr. John Wind. De directeuren van de aangesloten scholen vormen samen met hem het Directeurenberaad. Het bestuur van de stichting wordt gekozen uit ouders van de aangesloten scholen en bestuurt op hoofdlijnen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en medewerkers. Vanuit alle scholen is er tevens een afvaardiging van de ouders en het team in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.